fbpx

Husk at få gødet


Gødskning af havens planter giver grøn og frodig have

HVAD LEVER PLANTERNE AF?

I en gammel lærebog, som jeg har på min reol, skriver bogens forfatter O. Bagge Olsen, at

…Når man dyrker planter, benytter man midler og metoder, som kan forstærke eller svække. Talrige hændelser griber ind i hinanden. Næsten alt hvad vi ved er tilstede i en plante som gror. Fysik, kemi, biologi, arvelighed og astronomi. Fejlagtig brug af viden herom kan føre til hændelser på helt andre områder end ventet: sygdomme og skadedyr, forurening af miljø, død i fødekæder, drivhuseffekt, huller i ozonlaget, erosion, oversvømmelse og ørkendannelse.

VIGTIGE MINERALER OG VITAMINER TIL PLANTERNE
Der findes en lang række grundstoffer, og iblandt disse er omkring 16 af dem nødvendige for planters vækst. 

Metaller: kalium, calcum, magnesium, jern, mangan, zink, kobber, moblæn
Metalloiderne: kulstof, fosfor, svovl, klor, bor 

Nogle er makronæringsstoffer og skal være tilstede i store mængder, mens andre er mikronæringsstoffer.

Desuden findes et antal grundstoffer, som kan øge planters vækst uden at de dog er stengt nødvendige for planternes livsfunktioner: natrium, aluminium, silicium, cobolt, vanadium, nikkel.

NÆRINGSSTOFBALANCE

For at få et godt resultat med planterne i haven, skal planterne have mulighed for at optage næringsstofferne i et balanceret forhold. Det betyder, at næringsstofferne skal være tilstede i jordvæsken, når planterne vokser og har brug for dem. Er der for meget af nogle, vil planten have svært ved at finde dem, som den har brug for – det er derfor vigtigt ikke kun at gøde med eks. udelukkende kvælstof.

I de gødninger, som tilbydes i landets havecentre og planteskoler er der gjort et stykke arbejde ud af at tilpasse gødningerne, så de passer til havens plantegrupper. Således er rosengødningen tilpasset roser, gødning til græsplænen tilpasset, så græsset gror optimalt, og havens all round gødning passer fint til stauder, buske og træer.
Man behøver ikke øse store mængder gødning ud i haven. En vedligeholdelsesgødskning til havens blomstrende bede og frugthaven er ofte nok, mens roserne og græsplænen skal gødes flere gange i løbet af vækstsæsonen.

SURHEDSGRAD

Jordens reaktionstal eller surhedsgrad har betydning for, om du får god succes med dine planter i haven. Rhododendronbedet er ofte det sted, hvor næringsstofbalancen er under pres. Planterne vokser nemlig naturligt i områder, hvor jordens surhedsgrad er lav. Planter man derfor rhododendron i almindelig havejord (hvor surhedsgraden ofte er høj), så vil planterne mistrives – for de kan slet ikke optage de næringsstoffer, som de har brug for.

ORGANISKE GØDNINGER

Vi anbefaler ofte, at du skal bruge de organiske gødninger. I modsætning til de mineralske (NPK-gødninger), så er de organiske gødninger lavet på en bæredygtig måde, hvor gødning fra dyr er forarbejdet og tilsat eks. tang og andre næringsrige plantedele. De organiske gødninger bidrager til et øget mikroliv i din havejord.

En anden væsentlig fordel ved organiske gødninger er, at de frigiver deres næringsstoffer over en længere periode, og derved ikke udvaskes til skade for omkringliggende miljø.

MANGE MENINGER

Jeg skal lige understrege, at planterne i vores haver gror med et stort og udbredt rodnet, som netop søger ud i alle afkroge for at finde vand og ikke mindst næring. Jorden “tømmes” ikke for gødning, for den naturlige nedbrydning af nedfaldsblade m.v. frigiver mineraler og gødning, som indgår i naturens kredsløb. Der er derfor mange meninger om, hvorvidt planterne faktisk har brug for en hel masse ekstra gødning for at gro. 

Gartneren i dit havecenter eller planteskoler har mange års erfaring med anbefalinger af gødning, så tag en snak med hende/ham så du får den bedste gødning til din have og dine planter.

Du finder dit nærmeste havecenter her