fbpx

Vi venter spændt på resultatet af forårets bestøvning

Jeg har allerede konstateret, at mit ferskentræ i drivhuset er blevet bestøvet og nu står med små hårde frugter. Spændt er jeg på at se, hvor mange æbler der kommer på træerne – blomstringen var nemlig gigantisk, og har der været insekter nok til at høsten bliver stor?

Det håber vi alle, men medierne er fyldt med artikler, der handler om, at vi mangler insekter – at vi har brug for at øge biodiversiteten i både naturen og haverne. I Danmark er der ca. 1,2 mio. huse og 230.000 sommerhuse og kolonihaver. Det giver rig mulighed for at insekterne kan trives og hjælpe os med at bestøve vores frugttræer. Mange foreninger arbejder for at vi forstår vigtigheden af at haverne bidrager til øget biodiversitet, og det kan vi som branche for havecentre og planteskoler kun støtte op om.

Mangfoldighed er vigtig

Det handler ikke om at plante mange af en slags, men om at plante få af mange slags. Det fik jeg syn for i sidste uge, hvor jeg var forbi et havecenter, som har sat et bistade op. Der kommer en biavler og passer bistaderne, og hun har aldrig høstet så meget honning og oplevet så stor forøgelse af bier før. I havecentret er der planter, som blomstrer næsten året rundt. Det giver bierne gode levevilkår. I bistaderne er det en bestemt type bi, som arbejder og producerer honning. Biologerne er ikke så glade for arbejderbierne, for de fylder for meget i forhold til de vilde bier – igen mangler mangfoldigheden, hvis der kun er én slags.

Alligevel er det et synligt resultat af, at havecentrets mangfoldighed af planter kan ses direkte i mængden af honning og bier.

Det er helt op til dig

Du kan derfor være med til at hjælpe naturen og øge biodiversiteten ved at plante mange forskellige planter. Nogle er mere bivenlige end andre. Det har videnskabelige medarbejdere ved Aarhus Universitet arbejdet på. I denne publikation kan du se, hvilke planter der understøtter biodiversiteten:

Planter til biodiversitet

Hent publikationen via dette link

Andre tips til at øge levestederne for insekter i din have:

  • vent med at klippe hækken, så både fugle og insekter kan nå at sikre næste generation
  • undlad at klippe græsplænen (hele eller dele af den)
  • klippehøjden kan sættes op, så små “ukrudtsplanter” kan nå at blomstre
  • lad brændenælder og skvalderkål vokse i et område – de er vigtige fødeplanter
  • sørg for at der er vand i din have (havedam, spejlbassin, fuglebad)