fbpx

Ny græsplæne

Græsplænen er ofte det element i haven, som får de enkelte dele til at hænge sammen – til at blive en helhed. Blomsterbedene, terrassen, indkørslen og afgrænsningen i form af hæk eller hegn til naboen. Det hele bliver til én stor sammenhæng, når græsset binder det sammen.

Hvad enten man ønsker at etablere en ny græsplæne eller man ønsker at renovere sin gamle græsplæne, er forberedelserne de mest besværlige, men også de mest afgørende for resultatet.

Forberedelserne
Nedenfor er opremset 5 punkter, som skal gennemgås i den proces der hedder etablering af græs. I værste fald er det nødvendigt at gennemføre alle 5 punkter, men har man en forholdsvis god havejord og er der ingen problemer med dræning af vand, kan man nøjes med at gennemarbejde punkterne 2,4 og 5.

  1. Har man en meget sammenkørt jord, som der ofte står vand på, er det nødvendigt at løsne jorden under muldlaget. Muldlaget skrabes af og lægges i bunker. En grubber skal derefter løsne jorden ned i 50 cm dybde. Dette arbejde kan med fordel udføres af en professionel anlægsgartner. Efterfølgende køres bunkerne af muldlag ud på jorden igen.
  2. Dette punkt skal altid gøres i forbindelse med anlæg af nyt græs. En havefræser, der går ned i 25 cm dybde, fræser først på den ene led og så på den anden led. Tørv, sten og andet stort affald samles sammen med en greb og efterfølgende med en grov rive. Ujævnheder rettes op i denne proces.
  3. Jordforbedring kan foretages afhængig af jordens beskaffenhed. På meget lerede jorder lægges 5-10 cm groft grus ud, gerne sammen med 2-5 cm omsat kompost. På sandede jorder lægges 2-5 cm omsat kompost ud. Det hele fræses ned.
  4. Finplanering er så det næste punkt. Arealet rives over med en mere fintandet rive for at fjerne de lidt mindre sten og rodrester. Der skal rives på begge leder. Derefter tromles stykket først den ene vej og derefter den anden. Til sidst rives stykket nok en gang. Processen kan gentages indtil det ønskede resultat viser sig.
  5. Stykket er nu klar til såning. Almindelig plænegræs sås med 2,5 – 3 kg pr. 100 m2, mens der til lidt grovere græsblandinger bruges ca. 1 kg mere. Man kan så med hånden eller leje en græssåmaskine. Det mest optimale såtidspunkt er april-maj måned og i august-oktober måned.

    Ønsker man en færdig græsplæne med det samme, kan man på det forarbejdede areal lægge rullegræs eller græstørv. Vælger man at lægge rullegræs, er det vigtigt at jorden er vandet godt til inden lægningen, samt at der efterfølgende vandes jævnligt, såfremt der ikke er anden nedbør. Når rullegræsset er lagt ud i forskudte baner, tromles arealet, så græsset har god kontakt med underlaget.

Ventetid
For at sikre en god og ensartet etablering af sin græsplæne er det nødvendigt at vente. Uanset om man sår sin græsplæne eller lægger rullegræs ud, skal der mindst gå 8 uger før græsset må betrædes. Når græsset er 8-10 cm højt klippes det første gang. Sæt græsslåningshøjden på sit højeste trin, så der minimum er 6 cm græs tilbage.

Gødskning af den nye plæne
Når græsset er kommet godt i gang og er blevet slået 2-3 gange skal det gødes. Er græsset sået om foråret, anvendes en NPK gødning med høj andel af kvælstof, gerne omkring 20% N. Er græsset sået om efteråret, anvendes en gødning med mindre andel af N, omkring 12-15%. Der anvendes ca. 2 kg pr. 100 m2.

Af Marianne Bachmann Andersen