fbpx
graes-kalk
Forår Artikel

Topdressing er et jordforbedrende middel, som består af muld. Det kan være harpet (sigtet) topjord, der er iblandet skarpt sand, eller det kan være sigtet kompost, som indeholder en del mere gødning. Du kan også købe specielt fremstillet topdressing til græsplænen, men vær lige opmærksom på, om det er næringsholdigt, eller om der ikke er gødning i.

Ikke store mængder
I en almindelig græsplæne, som man ønsker at forbedre jorden i, kan man med fordel tilføre topdressing. Brug gerne en næringsholdig topdressing. Fordel ca. 1-2 l pr. kvm., og jævn den ud i et næsten usynligt lag.

Skulle du komme til at fordele store mængder 5-10 cm ovenpå græsset, vil det højst sandsynligt gå ud! Lidt er godt, men meget er rigtig skidt.

Skal du renovere en meget slidt plæne skal du helst anvende en harpet muld, som ikke er tilsat næring. Her skal du nemlig bruge større mængder topdressing, så græsset har noget at vokse op i.

Renovering af gammel græsplæne
Mange gamle græsplæner har en tendens til at blive lidt tynde. Der er nogle steder lidt langt mellem græsstråene og det er især mos, der optager pladsen.

Er jorden sur, og har du samtidig store træer henover plænen, kan det blive nødvendigt at renovere græsset. Først skal mosset fjernes. Brug en vertikalskærer. Det er et lodret skær, som løsner mospuden, så man kan få den op. Brug et håndredskab eller brug en motoriseret vertikalskærer. Kør arealet over på den ene led og riv dernæst mos og gammelt græs sammen. Kør derefter på den modsatte led og riv igen. Læg harpet muld henover stykket og fordel jorden med en palle, der trækkes henover stykket eller brug bagsiden af en almindelig rive.

Da der stadig er en del brugbart græs i plænen, er det kun nødvendigt at udså ca. ½ mængde græsfrø. Så ca. 1,5 kg pr. 100 kvm. Vand let efterfølgende, så græsfrøene fastholdes, hvor de er lagt.

Hvor tit?
Har man gentagne gange problemer med at få etableret græsplænen under store træer og bliver mosset bare ved med at vende tilbage, må man starte forfra. Få lavet en jordanalyse for at få fastslået om jorden mangler kalk. Det kan nemlig være årsagen til, at græsset ikke trives og mosset derimod stortrives.

Når du har revet al mosset væk, så kalk din græsplæne. Der findes flere forskellige slags kalk til græsset og der er lidt forskel på, hvor hurtigt det virker. Gå i dit havecenter og få vejledning i, hvilken kalktype og hvor meget der skal bruges.

Når du har udlagt kalken, så fordel harpet muld og genså græsset. Skulle du, mod forventning, opleve at selv dette ikke virker – tja, så kan det være at der skal vokse noget andet under træerne eller at du bare må leve med mosplænen i stedet for græsplænen.

Af Marianne Bachmann Andersen