fbpx
haekklip
vinter Forår Efterår Artikel

Hvad skal vi vælge til ny hæk?
Det er ofte den første beslutning, som skal tages, når en ny have etableres. Er man i tvivl om, hvad man skal vælge, er det en god idé at se sig om i nabokvarteret for at blive inspireret og samtidig se, hvilke hække der trives bedst på lokaliteten.

Hvad siger loven?
Når man skal plante en hæk er det en god idé at tjekke reglerne i hegnsloven. Hegnsloven gælder for hele landet undtaget er dog Københavns- og Frederiksbergs kommuner.

Hegnsloven er en generel lov, som i nogle tilfælde fordrer et besøg af hegnstilsynet, såfremt naboer ikke kan blive enige.

  • Det er lovligt at plante hæk i skellet med en højde på 1,8 – 2,0 m, hvis naboen tillader det.
  • Vedtægter, som evt. er vedtaget i grundejerforeninger eller lignende, går forud for den ovenstående regel.
  • En hæk eller et hegn i fælles skel er et fælles anliggende og man skal derfor dele udgifter og efterfølgende vedligeholdelse med sin nabo.
  • Ønsker man sin egen hæk, skal den plantes på egen grund.
  • Er man i tvivl, bør man sætte sig grundigt ind i hegnslovens regler. (henvisning til www.hegnsloven.dk)

Når plantetypen er valgt, stedet er udpeget og naboen evt. er med i projektet, kommer turen til plantekøbet.

Selve planterne
I planteskolen kan man købe hækplanter uden jord – barrodede. Kvaliteten af selve planterne afhænger af de enkelte planters alder, størrelsen på planterne og størrelsen på rodnettet. På skiltet kan man se en størrelsesangivelse, som eks. kan hedde 1 / 2 50-80 cm.

Det betyder at de pågældende planter har stået 1 år på frøbed og 2 år på afstandsbed, samt at størrelsen de er sorteret i er mellem 50 og 80 cm høje. Ikke alle løvfældende hække er frøplanter og ligusterplanter vil eks. hedde 0 / 2 50-80, hvilket betyder at de ikke har stået på frøbed, men stået på afstandsbed som stiklinger i 2 år. Også her er størrelsen mellem 50 og 80 cm i højden.

Er man i tvivl om kvaliteten af planterne, skal man rådføre sig med sit havecenter.

Alternativt kan man købe hækplanter med jordklump. Planter med klump anvendes ofte, når der er tale om meget store planter eller, hvis der plantes udenfor den optimale plantningssæson. Færdige hækplanter kan med fordel plantes, hvor man ønsker hæk med det samme.

Planteafstand
Til klippede hække anbefales det at plante 4-5 planter pr. meter. Til uklippede hække anbefales det at plante 3-4 planter pr. meter. Til kraftigtvoksende planter som vilde roser, lærk og sargentæbler anbefales det at plante 2-3 planter pr. meter.

Desuden gælder det at jo lavere en hæk man ønsker, jo flere planter bør man plante pr. meter.

Plantetidspunkt
Når planterne befinder sig i deres hvileperiode fra efterår til tidlig forår, er det tid til at plante barrodede hækplanter. Specielt bøg har en sen hvileperiode. Først i november er knopperne helt i hvile, men bevarer hvilen helt frem til april måned. Plantes for tidligt, kan det være problematisk at få planterne til at etablere sig optimalt, da de forbruger nogle af deres ressourcer på et tidspunkt, der sætter dem i underskud, når foråret kommer.

Selve plantningen
For at sikre det bedste resultat, udspændes en stram snor mellem en række pæle, så den ikke rykker sig.

Grav en rende i ca. 1 spades bredde, eller så der er godt med luft omkring planterne. Krav renden så dyb, at rødderne nemt kan være der. Huske at løsne jorden i bunden af renden.

Vær opmærksom på, at den højde eller dybde som planterne bliver plantet i, er den samme som da planterne stod i planteskolen. De må ikke plantes for dybt, da de derved vil have svært ved at etablere sig.

Vent med at tage planterne ud af deres beskyttende plantesæk indtil de skal i jorden. De bare rødder kan let udtørre og bør ikke ligge på jorden, men skal plantes med det samme.

Planterne kan godt tåle at stå nogle dage i plantesækken, når blot den står i læ, skygge og køligt. HUSK AT VANDE EFTER PLANTNINGEN.

Vedligeholdelse
Man bør vande sin hæk det første år efter plantningen. Har man efterårsplantet er hækken mindre følsom overfor tørke, da rodsystemet er ved at komme i gang. Har man forårsplantet, har hækken behov for ekstra opmærksomhed den første sommer.

Hække skal have gødning. Man anbefaler at gøde sin løvfældende hæk hvert forår med ca. 200 gram klorfattig NPK. Tidspunktet er, når de første blade springer ud. Anden form for gødning kan også anvendes. Husk at holde rent omkring planterne. Græsukrudt er en nyplantet hæks værste fjende. Hold gerne 40-50 cm på begge sider af hækken fri for ukrudt.

Sidst men ikke mindst!
Lad altid hækken få sin endelige højde før toppen klippes!

Af Marianne Bachmann Andersen