fbpx
bunddaekke
Forår Sommer Efterår Artikel

I Danmark er jorden dækket med plantevækst det meste af året. Enten det er på bondens mark, på heden eller i haver og parker, er jorden næsten altid dækket af en eller flere former for planter.

Når vi i køkkenhaven holder jorden fri for plantevækst (ukrudt), tager det da heller ikke mange dage, før jorden igen er dækket, og lugearbejdet kan genoptages.

Lugearbejde
Når vi efterlader bar jord i haven, giver vi ukrudtsfrøene masser af mulighed for at spire.

Jorden indeholder nemlig en meget stor mængde ukrudtsfrø, som er lagret der i mange år. De behøver blot lys og vand for at spire. Foruden frøbanken i jorden, er der jo altid mulighed for at frø fra andre ukrudtsplanter flyver ”hen over hækken” og lander lige i vores bed. Lugearbejdet kan altså minimeres ved selv at plante jorden til.

Mange former for bunddækkende planter
Der findes mange velegnede planter til havens bare flader. Det kan være vanskeligt at vælge, hvilke planter, man skal plante.

Først og fremmest er det et spørgsmål om at karakterisere de forhold, hvor planterne skal stå. Er der sol hele dagen? Er der skygge noget af tiden (halvskygge) eller skal der plantes under store træer og buske, som giver fuld skygge? Vælger man planter, som trives bedst i fuld sol og planter dem i dyb skygge, kan man nok forstå, hvis resultatet ikke bliver helt godt.

Planterne har jo deres genetiske ophavsområde og har derfor bedst af at blive placeret i nogenlunde de samme rammer som, hvor de ”kommer fra”.

Dernæst skal man se på de jordbundsforhold, der er på plantestedet. Er det almindelig havejord? Er der meget tørt? Er det surbundsjord (under rododendron)? Er jorden meget fugtig hele sommeren?

På denne hjemmeside findes følgende artikler, som indeholder lister med planter, der egner sig til bunddække.
Bunddækkende stauder.
Bunddækkende stedsegrønne.
Bunddækkende buske.

Plantningen trin for trin

 1. Fladen, som skal tilplantes måles op.
 2. Lysforholdet defineres. (Fuld sol, halvskygge, skygge)
 3. Jordbundstypen bestemmes. (Surbundsjord, almindelig jord, fugtig, almindelig eller tør)
 4. Plantelisterne sammenholdes. Skal planterne være grønne hele året rundt? (Stedsegrønne) Hvor høje må planterne være? Skal der være blomster? Hvilken farve skal de være?
 5. Jordarealet forberedes. Rodukrudt som tidsler, brændenælder, kvikgræs eller skvalderkål fjernes med en greb. Alt øvrigt ukrudt fjernes ligeledes.
 6. Iblanding af kompost er en god idé og nødvendig at gøre inden der plantes. Der kan lægges et lag på ca. 5 cm, som derefter indarbejdes i jorden ved at vende det med en greb.
 7. Planterne, som er indkøbt skal nu plantes. Som eksempel har vi valgt Vinca minor, singrøn, som skal plantes med 9 planter pr. kvadratmeter.
 8. planteafstand
 9. Når planterne er sat ud på fladen, som vist ovenfor, kan de plantes. Er potterne ikke vandet godt op, skal de sættes i blød i en spand eller balje i ca. 10 min. Tag derefter potten af, løsn evt. lidt i potteklumpen, så rodnettet bedre kan fordele sig, og plant derefter rodklumpen, så dens overflade er i nogenlunde samme højde, som jordens overflade. Efter tilplantningen vandes hele arealet godt op – brug evt. en havevander.
 10. Den efterfølgende pasning går ud på at luge det ukrudt væk, som der vil spire frem imellem planterne. Afhængig af plantetidspunktet, kan det være nødvendigt at vande nogle gange indtil planterne har fået fat og er begyndt at vokse videre. Planter man om efteråret, skal man det efterfølgende forår kun gøde ganske let i det tidlige forår.

  Planter man om foråret, er rodsystemet stærkere, og derfor kan man godt gøde lidt kraftigere. Stauder og løvfældende buske vokser forholdsvis meget og kan derfor med fordel gødes mere, end de stedsegrønne bunddækkende planter, som vokser langsomt. Vælger man at lægge flis ud mellem planterne, skal man huske at gøde ekstra med kvælstof, da selve træfliset forbruger gødningen i dens naturlige omsætning. Kan man se at planterne bliver lyse, skal man sørge for at give mere gødning.

Af Marianne Bachmann Andersen