fbpx
roses
Forår Efterår Artikel

Roser på stamme må da prøves! Er man først lykkedes med roser på stamme i havens bede og krukker, må man tage udfordringen op og prøve endnu vanskeligere sorter.

Hvordan laver man en stammerose?

Produktionen af stammeroser er både langsommelig og besværlig. Stammeroser består nemlig af hele tre planter. Roden eller grundstammen er en type rose, som plantes første år. Samme år podes selve stammerosens stamme. år to skæres den oprindelige top fra rosens rod af og den podede stamme trækkes op og bindes til en støttestok for at lave den helt lige. Eventuelle sidegrene skæres væk og i august måned år to, podes så den type rose, som man ønsker på toppen af rosens stamme. år tre fremkommer så den podede rose og er klar til salg fra august måned. Det tager altså 3½ år at producere en stammerose.


Hvorfor er det vigtigt at vide, hvordan en stammerose er produceret?

Det er vigtigt at have en forståelse for, hvilke dele en stammerose består af, i forhold til dens måde at blive beskåret og overvintret på. Det går jo ikke, at man klipper toppen af rosen af, fordi man ønsker at den blomstrer i en lavere højde – så har man jo netop fjernet den rose, man har købt. Det er også vigtigt at have en fornemmelse af, at eventuelle sideskud fra stammen både skal og må klippes helt ind, da det jo ikke er denne rose, man ønsker at se.


Selve plantningen

Stammeroser plantes som almindelige roser. Grav et plantehul, der er så dybt, at det første podested, hvor stammen er podet på, kan placeres, så der er 5-10 cm op til jordens overflade. Det er vigtigt at plante en stok sammen med stammerosen. Stammerosen har nemlig en meget kraftig top, som dens egen stamme de første mange år vi have svært ved at kunne holde selv. Det er oftest nemmest at banke stokken i plantehullet før rosen plantes. Efter plantningen bindes rosens stamme fast til stokken evt. med bast. Stokken skæres af ca. 10 cm over selve toppens podested på stammen.

Når stammeroser plantes i en krukke gælder det om at vælge en krukke, som er tilpas høj, så podestedet kan plantes dybt nok. Vælg også en krukke af et materiale, som er tungt således krukken ikke vælter, hvis det blæser. Plant stammerosen i rosenjord.


Den følgende pasning

Der gælder samme regler for stammeroser, som for andre roser i havens bede. Står rosen i en jord, som er rimelig vand- og næringsholdig, er pasningen meget minimal. Er jorden mere sandet, vil de være nødvendigt at vande og gøde flere gange hvert år. Stammeroser i krukker skal løbende vandes og gødes. Husk af fjerne eventuelle rodskud eller sideskud fra rosens stamme, da de ikke må tage over for selve rosens vækst.

Gød med mineralske gødninger (NPK) eller animalske gødninger (Animix eller Binadan) tre gange hver år. Første gang i begyndelsen af april og sidste gang først i august måned.


Overvintringen af stammeroser

Det er absolut den største udfordring at kunne overvintre sine stammeroser. årsagen er jo, at det højt placerede podested lige under kronen er udsat for udtørrende vinde om vinteren. Det kan afhjælpes på flere forskellige måder.

1. Den sikreste måde er at kroge rosen ned. Fjern jorden på den ene side af rosens rod. Bind stokken fra rosens stamme og læg rosen ned langs jorden. Dæk både stammen og rosens top med jord. Omkring slutningen af april måned graves rosen fri, rejses op igen, og bindes til stokken. Toppen beskæres, og rosen er nu klar til en ny sæson. Det er bedst at lægge rosen ned til samme side hvert år.

2. En anden metode er, at binde halm eller granris omkring rosens top og især omkring rosens podested. Det er vigtigt ikke at anvende plastmaterialer, da de ikke lader rosen ånde gennem vinteren. Derved kan der dannes kraftige angreb af svampe, som skader rosens grene. Rosen pakkes ud, når foråret kalder, hvilket oftest vil være i slutningen af april måned.

3. Stammeroser, som er plantet i krukker, skal flyttes til et sted omkring huset, hvor den kan stå i læ for udtørrende vinde og under et udhæng, så jordklumpen ikke er meget våd. Placerer man sin stammerose i et drivhus, skal man være opmærksom på, at den til foråret vil bryde tidligere end, hvis den står i haven. Det kan derfor være risikabelt at flytte rosen ud, når der stadig i det tidlige forår kan komme frost om natten. Rosen kan godt stå mørkt i et udhus til omkring 1. marts, men bør så stilles i naturligt lys og temperatur, for ikke at bryde for tidligt.


Beskæringen af stammeroser

Som nævnt tidligere, er det ikke muligt at ændre på den højde, hvorpå rosens grene starter. Beskæringen skal derfor kun foregå i rosens top eller krone. Beskær grenene så der er ca. 1/3 tilbage af grenenes længde. Døde grene klippes helt tilbage til basis af kronen. Beskæringen foretages først, når rosen er pakket ud efter sin vinterdækning.

Af Marianne Bachmann Andersen