fbpx

redekasse

Fuglene er gode nyttedyr i haven. Der skal mange ferskenbladlus til at opfostre et helt kuld unger, og myggelarver, kålsommerfuglelarver og andre smådyr er god og nærende føde for fuglene gennem sommeren. De æder også mange frø. Frø fra ukrudtsplanterne, som vi af en eller anden årsag ikke lige har nået at fjerne. Fuglene er dermed medvirkende til at begrænse mængden af ukrudt i haven.

Har du lyst til at lære fuglene lidt nærmere at kende, giver opsætning af redekasser rig mulighed for at få et indblik i, hvordan fuglene lever.

Mejser og stære yngler nemt i haven. På naturgrunde og i sommerhusområder yngler broget fluesnapper, rødstjert og natuglen. I bynære områder kan man hænge kasser op til mursejlere, stære, spurve og tårnfalke.

Byg selv – eller køb!

Kasserne kan du sagtens bygge selv, men der findes et stort udvalg at gode og meget flotte redekasser. Udover selve størrelsen på kassen, er det størrelsen på indflyvningshullet, der afgør om der flytter fugle ind. Husk også at der skal være en rende eller revne i bunden, så der er et afløb. Husk også at kassen skal være nem at gøre rent.

Hvilke fugle i hvilke kasser

Dansk ornitologisk forening har opremset, hvilke fugle der ønsker hvilke kasser, og hvor højt oppe kasserne skal sættes.
Her er et par eksempler:

Art Højde Dybde Flyvehul Afstand fra jorden
Blåmejse
Sortmejse
Sumpmejse
Topmejse
Fyrremejse
30 cm 22 cm fra flyvehullets nedre kant
til kassens underkant
2,8 cm i diameter 1,5 m
Musvit
Skovspurv
Broget fluesnapper
Rødstjert
30 cm 22 cm fra flyvehullets nedre kant
til kassens underkant
3,2 cm i diameter 1,5 m
Mursejler
Gråspurv
15 cm
6 cm fra flyvehullets nedre kant
til kassens underkant
3,2 x 6,5 cm 4 m
Natugle 50 cm
30 cm fra flyvehullets nedre kant
til kassens underkant
15 x 15 cm stort 6 m


Redekasserne hænges op

Find ud af, hvor dine fugle færdes og placér dine kasser der. Har du et vandhul i haven, vil mange fugle trives der. Sæt dem op i træer, på bygninger og i lader. Forsøg at få indflyvningshullet til at vende mod nord eller øst – derved undgås direkte sol og at det regner ind i kassen.

Sæt aldrig kasserne op i træer med søm! Udover at træerne ikke bryder sig om det, risikere man at væske fra træet løber ned i kassen. Bind i stedet for kassen op med ståltråd, snor eller plastbetrukket ståltråd. Efterse opbindingen hvert år, når du alligevel renser kasserne fra tidligere familiers efterladenskaber.

Af Marianne Bachmann Andersen