fbpx
graes
Forår Sommer Efterår Artikel

En gammel plæne, der kan trænge til en ansigtsløftning
Når de samme græsfrø år efter år efter år har præsteret metervis af græsstå groning, kan nogle af planterne godt blive lidt svage. Græsplanterne opgiver ikke mindst ævred, hvis de oplever konkurrencen fra friske bellisplanter og et massivt mostryk.

Måske har plænen flere steder sat sig eller er blevet ujævn pga. rødder fra omkringstående træer eller muldvarpeskud, som har ødelagt den ellers så jævne plæne.

Det er tid til en fornyelse af græsset. Processen virker hård og skånselsløs og der er forholdsvis meget arbejde i processen.

God hjælp til arbejdet
Man kan med fordel leje en vertikalskærer til at løsne al mos og ukrudt i plænen. Den ligner lidt en græsslåmaskine og man kører på samme måde frem og tilbage – eller rundt – på sin græsplæne, som når man klipper græs.

Efter første omgang rives al materialet sammen og fjernes fra plænen. Derefter kører man endnu engang med vertikalskæreren. Denne gang gerne på modsatte led, end første.

Når der igen er fjernet affald fra arealet, ser det noget miserabelt ud. Der er nu kun få græsstrå tilbage i plænen, som synes helt nøgen. De vertikale skær har skåret og luftet det øverste jordlag i plænen.

Muld
For at tilføre endnu en hjælpende hånd til den gamle plæne, skal man fordele ca. 2-4 cm harpet muld, der er sigtet for sten og tilført skarpt sand. Det er en form for topdressing, som fornyer det øverste muldlag og sikrer det nye frø i at spire jævnt. Samtidig jævner man alle ulighederne i plænen ud, så den igen bliver jævn. Brug bagsiden af riven, en lægte, som trækkes henover arealet eller en pallebund, der vendt på hovedet trækkes i et tov.

Det er ikke nødvendigt at tromle plænen, blot jævne mulden ud.

Gensåning
Nu kan græsset sås. Der skal udsås en mængde, der svarer til ½ af normalmængden ved nyetablering. Det vil sige ca. 1½ kg pr. 100 m2. Græsset kan sås med hånden, men resultatet bliver pænere og mere jævnt, når man bruger en græssåningsmaskine. Maskinen kan du låne eller leje i dit havecenter.

Det mest optimale tidspunkt
Ligesom anlæggelse af græs, skal gensåning helst ske på bestemte tidspunkter.

I foråret er perioden fra midten af april måned til slutningen af maj måned ideel.

I sensommeren kan græsplænen med fordel repareres fra midten af august måned til udgangen af september. Jorden er i disse perioder optimal hvad temperatur og fugtighed angår.

Synes du alligevel, at jorden er meget tør, skal der vandes, inden græsfrøene sås. Venter man med at vande til efter såningen, risikerer man, at frøene svømmer rundt og lander i utilsigtede klumper.

God arbejdslyst!

Af Marianne Bachmann Andersen