fbpx

Beskaering01

Det er ved at være tid til at få beskåret roserne i din have.

Foråret er i år lidt tidligere i gang, så beskæringstidspunktet for roserne er rykket lidt. Mange af havens roser er, igen i år, meget vinterskadede. Det kan være svært at se, om der stadig er liv i roserne, så det kræver lidt god tro og tålmodighed de næste 3 – 4 uger, inden dødsstødet helt har afgjort sagen.

I den følgende vejledning gælder det først og fremmest om at fjerne alle døde og beskadigede grene. Er du i tvivl, så vent! Snart vil knopperne vise dig, om der er liv eller ej.

  • Beskæring af buketroser og storblomstrede roser skal ske, så alle de døde og beskadigede grene klippes af og resten reduceres til en højde på ca. 20 – 40 cm over jordens overflade
  • Beskæring af buskroser og historiske roser skal ske, så alle de døde og beskadigede grene klippes af og resten reduceres så der er ca. 2/3 af grenenes længde tilbage på busken. Udtynd eventuelt, så de ældste grene klippes af ved jordens overflade
  • Beskæring af slyng- og klatreroser skal ske, så alle de døde og beskadigede grene klippes af og resten reduceres, så de længste grenstængler er så lange, som du selv ønsker. Klip evt. sidegrene af tidligere hovedstængler, hvis de er ”kedelige” at se på

ALLE afklippede dele af roser skal på genbrugspladsen, i dagrenovationen eller brændes af i haven. Riv også de visne rosenblade sammen, som eventuelt ligger tilbage fra efteråret og lad dem gå samme vej.

Når roserne er beskåret og bedet gjort rent for visne blade og overvintret ukrudt, skal du gøde dine roser første gang i år. Brug handelsgødning, rosengødning eller anden organisk gødning. Dosér ifølge de anvisninger, som står på gødningens emballage.

Af Marianne Bachmann Andersen