fbpx
stamme
vinter Forår Sommer Efterår Artikel

M9
Den svageste grundstamme, som giver en lille vækstkraft til toppen.
Bruges træer på M9 til haven, er det nødvendigt at hjælpe træet med støtte, når det bærer frugt.
M9 grundstammen anvendes til krukketræer, espalier og spindeltræer.

M 26
Svagtvoksende grundstamme, som oftest bruges til espaliertræer.

MM 106
Middelkraftig vækst.
Den mest almindelige grundstamme til æbletræer, som anvendes i de danske haver.

Vildstammer har en stor vækstkraft. Æbler på vildstamme er velegnede til parker, hvor man ønsker store kronetræer.

Vildstamme frugttræer anvendes også til vildtudplantning.

Af Marianne Bachmann Andersen