fbpx
vanding
sommer Artikel

Når sommerens varme, forhåbentlig kommer, er udtørringen stor og flere af havens planter kræver vand.

Der er stor forskel på, hvor meget vand de forskellige planter kræver og bor du et sted, hvor det ofte er meget tørt, bør du plante de planter, der er mest egnede til at vokse tørt, men også planter, der evner at sende kraftige rødder ned i så dyb en jord, at de kan forsyne sig med vand i tørre perioder.

I surbundsbedet er det også nødvendigt at vande, for her består jorden af spagnum, som ikke er så vandholdende. Rododendronbuskene vokser efter deres blomstring og danner næste års blomster, hvilket forudsætter, at der er vand til rådighed. Husk også, at blåbærbuskene på samme måde står i relativt tørt jord – de er i øjeblikket ved at lægge størrelse på bærrene, så jo mere vand, jo større bær.

Ps.: Surbundsplanterne skal gødes, inden det bliver sommer

Nye planter
Alle de nye planter, som du har plantet i løbet af foråret, skal stadig vandes. Gælder det frugttræer, prydtræer og større buske, kan du med fordel grave en rende, som kan fyldes med et par kander vand ca. hver anden uge. I staudebedet og rosenbedet er det nødvendigt at vande et større areal op – evt. med en vandingsspreder.

Har du plantet ny hæk, så er siveslangevanding den metode, som du får mindst vandspild ved at anvende. I køkkenhaven gror de fleste afgrøder i år uden ekstra vanding, men bliver juli måned fattig på nedbør, kan en gennemvanding blive nødvendig her.

For at få mest ud af vandingen skal du:

  • Undgå at vande i solskinsvejr
  • Undgå at vande i blæsevejr
  • Undgå vandspild og læg siveslanger ud i bede og især hække
  • Vand tidlig morgen eller sen aften
  • Vand med store mængder (min. 10 mm) i stedet for at vande kort tid og derved kun fugte overfladen – det er jo planternes rødder, der skal have vand
  • Brug vandingsbeholdere i dine krukker – spørg efter ”Mona” i dit havecenter

HUSK at vande nyplantede krukker godt op, så dine planter ikke visner.

Af Marianne Bachmann Andersen