fbpx
hindbaer01
Forår Sommer efteraar Artikel

Hvem ønsker ikke hver sommer at gå i hindbærbedet og smage de søde, varme bær fra hindbærbusken.

Tænk at kunne plukke en skål hindbær til marmelade eller tærten eller sågar fryse bærerne til senere nydelse.
Læs her om, hvordan du opnår fuldt udbytte af dit hindbærbed.

Sortsvalg

De tidligste sorter er uundværlige til sommerens brug af hindbær. Der findes flere forskellige sorter, men spørg efter sorter, som er modne fra midten af juli til starten af august. Eksempler på sorter er: ’Algoquin’, ’Glen Prosen’ og ’Tulemeen’.

Der findes ganske få sorter, som modner senere. Den mest anvendte er ’Autumn Bliss’, som modner fra midten af august og helt hen til midten af oktober.
Plant evt. både tidlige sorter og sene sorter, så mister man ikke høsten, selvom man er taget på sommerferie.

Plantning af hindbær

Hindbær plantes i rækker med ca. 2 m mellem rækkerne. Afstanden i rækken skal være ca. 0,5 m mellem planterne. Da hindbær danner rodskud, er det en god idé at have græs, som kan slås omkring hindbærrækkerne. Derved undgår man at bedet udvider sig.

De fleste sorter er meget oprette og stærke i deres skud, men vil ved kraftig bærsætning risikere at knække. Derfor kan man, ved etablering af sit hindbærbed, spænde en snor på hver side af rækken, for på den måde at støtte de bærbærende skud.

Jorden skal være fri for ukrudt, og især rodukrudt som kvik og skvalderkål er ubehageligt at have i hindbærbedet. Jorden skal være løsnet inden plantningen, men hindbær er ikke besværlige og kan vokse i almindelig havejord.

Tidspunktet for plantningen af hindbærplanter, som er uden jordklump er efterår eller tidlig forår, mens hindbær i potter eller med jordklump, kan plantes gennem hele vækstsæsonen. Husk altid at vande godt til efter plantningen, også selvom jorden i forvejen er fugtig.

Beskæring af hindbær

Nyplantede hindbærplanter klippes umiddelbart efter plantningen ned til 15-20 cm over jordoverfladen.
For de tidligtbærerende sorter gælder det at hvert skud lever i to år. 1. år skyder det frem fra foråret til efteråret, hvorefter det smider bladene. 2. år danner det blomster i endeskuddene og blomsterne ender op i frugter, som modner midt sommer. Efter høst dør skuddet ned.

Hurtigst muligt efter høst fjernes de toårige skud, hvor bærerne har siddet. Samtidig kan man udtynde, så der er 10-15 nye skud pr. m.
For de efterårsbærerende sorter gælder det, at hvert skud kun lever et år. Det bærer altså bær samme år som skuddet dannes. Beskæringen af disse sorter består i at klippe alle skuddene ned efter høst. Når de nye skud dannes om foråret kan man evt. tynde ud, så der ikke er mere end 10-15 skud pr. rækkemeter.

Gødskning af hindbær

Hindbær hører til de planter, som på kort tid præsterer både tilvækst og bærsætning, og har derfor brug for gødning. Gød gerne hvert forår omkring løvspring for at sikre nok næring til etablering af både blade, blomster og bær. Anvend gerne organisk gødning, som er lidt længere om at opløse sig, og derfor virker i længere tid. Kompost i form af topdressing i et tyndt lag kan også være en udmærket løsning, men overdriv endelig ikke, da kompost kan virke som salt på de nye skud.

Efter høst, når de nye skud dannes, er det en god idé at give en let gødskning.

Sygdom i planterne

Hindbær er virusbærere og virus nedsætter udbyttet hos hindbærerne. Køb nye planter hos planteskolen, de er virusfrie. Man bør skifte sit hindbærbed efter 8-10 år for at få friskt plantemateriale.

Hindbærbillen lægger sine æg i blomsterne og når bærret modner, kender vi vel alle til denne lille ca. 4 mm lange hvide larve, som spiser bærret. Hindbærbillen kan i blomstringstiden indsamles, om end det er lidt besværligt. Hindbærbillens larver ses sjældent i de sent modnede sorter, da blomstringen her er senere, og derfor udenfor det tidspunkt, hvor hindbærbillen lægger sine æg.

Af Marianne Bachmann Andersen