fbpx
cypres
Forår Sommer efteraar Artikel

Kan du godt lide, at planterne skal formklippes, er det bare med at komme i gang.

Husk blot på, at er du først begyndt at klippe, skal du hvert år følge op på de klippede planter og fortsætte beskæringen i et vist omfang. Planterne reagerer nemlig ved at sætte nye skud, når vi klipper i dem.

Nogle gange er de mange nye sideskud gode at have, men ønsker du at opstamme stedsegrønne planter, ønsker vi jo ikke at de hurtigt vender tilbage til deres naturlige form.

Cypresser, der opstammes

En af de stedsegrønne planter, der er meget nemme at klippe i, og som der ikke vokser en masse nye sideskud frem på, er cypres. Det kan være blå cypresser, grønne cypresser eller gule cypresser.

Det kan være meget gamle eksemplarer, som man ønsker at ”løfte” og få et bed under, eller det kan være helt unge eksemplarer, som man ønsker at lave kugler på.

Selve processen

  1. Planten fra havecentret har ofte flere skud fra bunden. Prøv at skille planten ad og find det skud, som er kraftigst og længst. Det er hovedskuddet eller hovedstammen.
  2. Hovedskuddet er stærkest og det skud, som skal bære kuglen. Start ved basis af planten og klip alle mindre og større skud væk, så hovedskuddet står alene tilbage.
  3. Fjern så de allernederste skud på hovedskuddet, men lad gerne restens sidde.
  4. Når planten har etableret sig i bedet eller i krukken – det tager typisk et år – kan man så fortsætte med at stamme op. Når skuddet har nået den ønskede højde, så kan man begynde at klippe det øverste skud. Nu vil planten reagere og sætte mange mindre sideskud, som så gør kuglen tæt.
  5. Den videre klipning er nærmest en studsning. Nye sideskud vokser sig måske lidt for lange og kuglen kommer ud af form. Studs skudspidserne, så de ikke fortsætter den oprette vækst, men i stedet sætter nye sideskud.

Gødning og vand

Husk at gøde og vande dine opstammede stedsegrønne planter.

Det er hårdt for planterne at blive beskåret og der kan opstå en forvirring i plantens forhold mellem rod og top. Husk at vande godt, når du har beskåret og gød også fortsat planterne, som du gøder dine øvrige planter i haven.

Har du de opstammede cypresser i krukker, skal du være meget opmærksom på at få vandet og gødet, da planterne jo ikke har samme mulighed for at hente næringsstoffer på denne begrænsede vokseplads.

Af Marianne Bachmann Andersen