fbpx

Sommerfuglebusk Haveglæder

 

Sommer – sommerfugle – sommerfuglebusk

Én af havens absolutte sommerfuglemagneter er sommerfuglebusken, og den har været i fare for at blive dømt ude – at være invasiv. Nu har Miljøstyrelsen opdateret deres liste over invasive arter, og nu betragtes sommerfuglebusken ikke længere som invasiv.

Bag vurderingen af potentielt invasive dyr og planter, står en række eksperter, der hele tiden følger med i udviklingen af aggressivt invaderende arter i Danmark. Vi havde tidligere 136 arter, og den netop opdaterede liste er skrumpet til 77 arter. Forklaringen skal findes i metoden, som arterne bedømmes på. Bl.a. vurderes det, om arterne har stor betydning for biodiversiteten i Danmark. Tidligere har planter, som figurerede på EU-listen også været på den danske liste. Nu er de arter, som i Danmark ikke er truende, fjernet fra den danske liste.

 

Definition

Invasive arter er dyr eller planter, som ved menneskers hjælp har spredt sig til et område, hvor de eller ikke ville kunne sprede sig. De udgør en væsentlig trussel mod hjemmehørende arter og er dermed en trussel mod biodiversiteten. Ofte er der tale om haveplanter, der har spredt sig i naturen.

 

Violet sommerfuglebusk

Hvorfor sommerfuglebusken?

Buddleja davidii har været på listen over arter, som man havde mistænkt for at kunne sprede sig (ved frø) i naturlige områder, hvor den ikke hører hjemme. Da denne trussel ikke er aktuel i Danmark, har man derfor frikendt den på vores liste. Det betyder samtidig, at der er andre lande i Europa, hvor man ikke ønsker sommerfuglebuske, der frøformerer sig. De nyere sorter af sommerfuglebuske er ofte helt eller delvist sterile, så spredningen hindres.

 

Tørketålende busk

Når først sommerfuglebusken er veletableret i haven, så er den faktisk temmelig tørketålende. De grågrønne blade er gode til høje sommertemperaturer, og rodnettet er kraftigt og finder let hen, hvor der er lidt fugtigt. Det er en nem busk, som for nogle sorters vedkommende kan bliver flere meter høje. Det vigtigste er, at eventuel beskæring ikke sker om vinteren og at busken ikke står alt for fugtigt i de kolde måneder.