fbpx

Vækstlys virker det?

 

GARTNERLÆRE

Når man går i lære som gartner er noget af den undervisning, som man modtager temmelig nørdet og måske også lidt kedeligt. Et af emnerne handler om planter og lys. De fleste planter klarer sig alene med det naturlige lys, mens andre dyrkningsmetoder kræver brug af vækstlys.Hvis jeg kort fortalt skal give et bud på, hvorfor man kan have fordel af at bruge vækstlys, så kommer det til at handle om fire ting:

  1. Lys (til at lave fotosyntese)
  2. Vand (til at transportere molekyler rundt i planten)
  3. Varme (til at sætte processerne i gang)
  4. Næring (til at bygge planten op)

Det er groft sagt de fire ting, som en plante har brug for, når den skal vokse. Tager man én af de fire elementer ud af ligningen, så vil projekt groning ikke lykkes.

Skruer du op for eks. varmen, men øger ikke vand, lys og næring, så bliver planten svag og ranglet, og skal vi vende tilbage til emnet om vækstlys virker, så er det altså en forudsætning, at du kan skrue op for varmen, giver mere vand og gradvis øge næringen. At tænde for vækstlyset er ikke en løsning alene.

Du skal derfor have mulighed for at justere på planternes vækstafhængige faktorer. Det giver derfor god mening at installere vækstlys, hvis du her i vintermånederne gerne vil forspire eller gro planter inde i din varme bolig.

 

PS Plante/biologinørder vil nok mene, at jeg har glemt CO2 som et vigtigt element. Planten bruger nemlig CO2, når den skal producere ilt og nyttige byggesten. CO2 er essentielt for planternes vækst og skal være til rådighed for at planten kan vokse, og vi mennesker ånder rigelige mængder CO2 til at du kan forspire planter i din vindueskarm 🙂

 

HVAD ER VÆKSTLYS (plantelys)

Vækstlys er, til forskel for boligbelysning, et lys, hvor lysspektret er en efterligning af solens lys eller et specielt designet lys, som er ekstra effektivt, når man skal forspire planter. Jo tidligere på året du starter din forspiring, des mere behov er der for at tilføje vækstlys.

 

HVORDAN GØR MAN?

Gartneren i dit havecenter kan vejlede dig i produkter, der egner sig til dit behov. Der er løsninger, hvor man kommer et stykke af vejen ved at hænge en enkelt pære op, mens andre har brug for små paneler, der spreder lyset over flere hold nye plantespirer.