fbpx

Graesplaenen Low

Bliver græsset nogensinde grønt igen?
Det er vi rigtig mange haveejere, som er meget spændte på. I månedsvis har vi undladt at vande den aftagne grønne plæne, for selv helt afsvedne plæner vil da rette sig, når det igen bliver regnvejr. Eller vil de?

En hel masse forskellige planter
Plænegræs er oftest en blanding af flere forskellige typer græs. I Europa findes omkring 200 forskellige græsarter, men kun ganske få egner sig til plæne. For at komme i betragtning kræver det, at græsserne er flerårige og kan vokse i et tæt og kompakt plantedække. Nogle af græsserne er tuedannende, mens andre vokser med udløbere – det er ofte kombinationen af disse to vækstformer, der giver det bedste plæneresultat.

De fleste græsblandinger består af alm. rajgræs, rødsvingel og engrapgræs, mens de skyggetålende græsblandinger kræver flere arter græs i blandingen. Et eksempel på en blanding til skyggegræs indeholder to arter af alm. rajgræs, to forskellige rødsvingel, engrapgræs samt mosebunke – i alt seks forskellige græsarter i samme blanding.

Vi har aldrig prøvet det før
Der er ingen fagfolk, som tør lægge hovedet på blokken og love, at græsset nok skal gro igen. Vi ved det simpelthen ikke. Måske vil noget af græsset kunne vokse videre, når tørken ophører, men det er nok ikke alle typer, der er lige solide og tørketålende. Mange vil derfor have brug for at efterså eller etablere helt ny plæne efter denne sommer. Du kan så nyt græs helt hen til oktober måned, så hav tålmodighed og vent og se, hvad der sker. Imens du venter, kan du forsigtigt rive nedfaldne blade og frugter, så der er lys og luft til rødderne.

Pris og kvalitet hænger sammen, så køber du billigt græsfrø, får du ofte en masse fodergræs iblandet, hvilket sjældent forbedrer kvaliteten af din plæne. Du kan altid spørge din gartner til råds, når du har brug for at snakke græsplæne.

Hvad med ukrudtet?
En sveden plæne afslører en masse uønskede planter – ukrudtet. Det er nemt at få øje på, så det er ikke svært at få luget det væk. Så er der også mere plads til genvæksten af græsset.
HUSK at klippe plænen højt de første gange indtil plænen igen er kommet i vækst.