fbpx

Pas godt på dine planter

Alfred vander LOW

Det er så livgivende at få planter til at vokse i haven, og sådan et lunt forår giver fuld valuta for alle pengene. Planterne kvitterer nemlig for omplantningen i fugtig og lun jord, men de skal fortsat passes, så de får den bedste start.

VANDING
Det kan nok ikke siges tit nok, men vanding er altså en essentiel ingrediens i dyrkningen af planter. Selvom regnvandsbeholderen er tom, så er morgenduggen ikke nok for de nyplantede planter i haven. Her får du lige lidt tips og råd om vanding.

VAND NOK
Ikke noget med sjatvanding. Hvis du skal vande, så skal der vandes igennem. Drejer det sig om den nysåede eller nyplantede køkkenhave, så skal der sættes vandspreder på, indtil der er min. 10 cm vand i den beholder/kop/glas, som du sætter under vanderen. Det samme gælder for en nysået græsplæne.

Skal du vande nyplantede planter til, så skal der bruges 20 l til store buske og træer – 20 l til hver!
Skal du vande hækken, så gælder det om at vande så meget, at jorden er fugtig helt nede ved rødderne, og her er 20 – 30 cm et godt bud.

VANDINGSMETODER
Vandkandens indhold er oftest 10 l. Vandkander er formidable til at “punkt” vande enkelte planter, og to kander pr. træ eller busk er til at få til at passe. Lad vandet finde ned i jorden ved at vande dem langsomt. Grav evt. en lille voldgrav, som kan holde på vandet, så det ikke løber andre steder hen.

Vippevander er ideel til større arealer som køkkenhaven.

Siveslanger er gode til hækken eller i et surbundsbed, hvor det kan være svært at få vandet jorden op.

HUSK altid at sørge for vandingen i drivhuset.

TIPS
Vippevanderen bør aldrig vande i blæsevejr og høj solskin. Fordampningen og dermed vandspildet er alt for stort.