fbpx

buksbom01 test
Forår Artikel

Buksbom som hække eller plantet ud i havens bede
Alle planter bruger rodsystemet til at forsyne de overjordiske dele med gødning og vand. Rødderne på buksbom er lyse, kraftige og der er mange af dem, men de ligger meget øverligt. Dvs. de søger sjældent dybt ned i jorden, ligesom et egetræ gør.

Rødderne trives i muldlaget og vil typisk efter nogle år befinde sig mellem 10 og 50 cm under jordens overflade. Afhængigt af jordens beskaffenhed, vil rodsystemet brede sig ud til alle sider for at kunne forsyne toppen med så meget gødning og vand, som muligt.

Frit udplantede buksbom har derfor stor mulighed for at finde både vand og næring i en større jordvolumen, end buksbom i krukker.
Indeholder jorden en stor andel af muld, er det derfor ikke nødvendigt at fortsætte gødskning af buksbom, når de har fået godt fat på deres blivende voksested.

Buksbom i krukker
Modsat buksbom, der er frit udplantet, har buksbom i krukker eller andre beholdere en begrænset jordvolumen, hvor rødderne kan trække på vand og næring. Det er derfor afgørende for deres trivsel, at de får tilført både vand og næring jævnligt.

Når man planter buksbom i krukker, skal der anvendes en god kalket og gerne lertilsat spagnum, der er grundgødet.

Afhængigt af plantens størrelse, skal krukkens eller beholderens størrelse være i en fornuftig størrelse og formen på krukken skal være sådan, at der er mulighed for planten at opretholde et passende stort rodsystem, der skal forsyne toppen med vand og gødning.

Gødning er ekstra vigtig til klippede buksbom
Når en plante får fjernet en andel af sin bladmasse, sker der flere ting i planten. Først og fremmest går der signal til roden om at arbejde hurtigere for at kompensere for manglende blade. Det kræver både mere vand og mere gødning.

Hver gang man klipper toppen af et skud, vil de bagvedliggende sideknopper skyde, altså vil der komme flere skud til næste gang, der klippes. Derfor giver det en meget tæt plantevækst, når der klippes hele tiden. Der sker altså en udvidelse af planten og en større mængde blade, som skal fyldes op med vand og gødning.

Det er derfor en særdeles god idé at gøde sine buksbom, hver gang man klipper dem. Så husker man det også. Gød med speciel buksbomgødning, som indeholder ekstra jern, som netop er det næringsstof, der er med til at gøre bladene ekstra grønne.

Af Marianne Bachmann Andersen