fbpx

Hortensia krukke

Trin for trin opskrift på, hvordan man tilplanter sine krukker. Lige fra valg af krukke, til valg af jordindhold og til, hvordan man lettest kommer til at passe alle de dejlige krukker.


Valg af krukke

Når man skal vælge sin krukke kan man gøre det ud fra følgende hensyn, eller man kan lade være og bare vælge den krukke, man bedst kan lide!

 • Skal den stå ude om vinteren, skal den være frostsikker.
 • Skal den stå et vindomsust sted, skal den være af et tungt materiale, så den ikke flyver væk.
 • Skal den stå på et gulv eller underlag, som ikke må få mærker, skal den stå med en underskål eller sættes på ben.
 • Er omgivelserne fyldt med krukker i forvejen, skal den passe nogenlunde i sammenhængen.
 • Skal den stå op ad et plankeværk, der er malet i en bestemt farve, skal den kunne passes ind.
 • Står den mod syd, tørrer den hurtigere ud end mod nord. Glaserede krukker tørrer ikke nær så hurtigt ud som porøse krukker.
 • Skal den kunne flyttes, må den ikke være for stor og tung. Store krukker fylder meget, små krukker er mere fleksible.
 • Små krukker skal vandes tit (hver dag), større krukker skal kun vandes et par gange om ugen.


Tilplantning af krukken

Det er af afgørende betydning for resultatet, at krukken fyldes med en god kvalitetsjord og løbende bliver passet med vand og næring. Opfylder man ikke de betingelser, bliver resultatet dårlig vækst, lyse planter pga. næringsmangel, svampeangreb og angreb af skadedyr med døde planter som værste udfald.

Følgende trin bør gennemføres ved tilplantning af krukker.

 1. Kontroller om der er store huller i bunden af krukken. Hvis ikke, skal der bores huller inden man går videre.
 2. De nederste 10-15% eller 5-10 cm af krukken fyldes med store lecanødder eller perlesten. Det sikrer et fornuftigt dræningsreservoir for overskydende vand fra jordklumpen.
 3. Køb en pottejord, som passer til de planter, som skal sættes i krukken. De færdigblandede jorder til krukker er i forvejen gødet og kalket op til den type planter, som skal være i krukken efterfølgende. Rosenjord til roser, Rododendronjord til rododendron, eller den generelle krukkejord, som passer til de fleste sommerblomster. Det går derfor ikke at plante rododendron i citrusjord og omvendt, da disse to forskellige typer af planter ikke skal have samme opskrift, for at trives optimalt.
 4. Fyld krukken op, så ca. 3/4 af krukken er fyldt op.
 5. Tilplant krukken med den eller de planter, som er valgt til den.
 6. Fyld resten af jorden i, så der stadig er ca. 5 cm op til krukkens øverste kant. På den måde vil det altid være nemt at vande krukken, så det ikke løber ud over krukkens kant.
 7. Tryk jorden godt til omkring de nytilplantede planter og husk at vande godt til efter tilplantning.


Tips!

– Anvender man træbeholdere og uglaserede krukker, kan man beklæde indersiden af krukkens høje kanter med kraftig plast. Derved undgås fordampningen fra disse flader. Husk at lade bunden være fri for plast – ellers kan overskydende vand ikke komme væk.
– Er krukken eller beholderen snæver for oven, bør man isætte en plastbeholder, som er bredest for oven. Det skal gøres for at undgå at krukken sprænges om vinteren, da den våde jord ikke kan udvide sig op og ud af krukken. En eventuel omplantning gøres også lettere, da det stort set er umuligt at få en rodklump ud af en beholder, som er snæver for oven.


Løbende pasning af krukker og andre beholdere

Som tidligere nævnt er det af afgørende betydning at krukkerne vandes og gødes hele sommeren igennem – også når man er på sommerferie.
I perioder, hvor der ingen nedbør er, bør man dagligt gennemgå sine krukker og vande dem, som har brug for det. De fleste planter tåler lettere udtørring, men især sommerblomster og krydderurter er meget følsom overfor udtørring og skal vandes dagligt. Gødning tilføres lettest ved at bruge flydende gødning. Anvend flydende gødning ved hver vanding, så glemmer man det ikke. Opløsningen skal være meget mild og kan læses i brugsanvisningen bag på produktet.

Alternativt kan man lægge gødningsbolcher ned i sine krukker og beholdere med planter. Gødningsbolcher er sammensatte gødningskugler, som indeni den tykke skal er fyldt med alle de næringsstoffer, som planterne har brug for. Skallen beskytter næringsstofferne og frigiver over tid en lille mængde gødning til omgivelserne.

Mængden af frigivne næringsstoffer er afhængig af fugtighed og varme. Jo varmere det er, jo mere næringsstof frigives der.


Tips!

Skal man holde ferie, er det en god idé at samle sine krukker et skyggefyldt sted og bede naboen vande dem. På samme måde kan man jo vande naboens krukker, når de er på ferie.

Man kan også installere et selvandingssystem til at vande sine krukker med. Drypslanger forbinder krukkerne og tilsluttes vandhanen, som skal være tændt hele tiden. En ventil med tidsstyring skal så åbne i nogle minutter hver dag, hvor drypslangerne så sørger for at vande krukkerne.

Af Marianne Bachmann Andersen