fbpx

syrener

Det er bestemt ikke nødvendigt at beskære havens prydbuske, men de bliver endnu kønnere af at blive justeret lidt, og samtidig bevares de som ”unge og smukke”.

De tidligtblomstrende buske
Til denne gruppe af buske hører bl.a.:

Latinsk navn Dansk navn
Chaenomeles japonica Japankvæde
Cornus mas Kirsebærkornel
Corylopsis Hasselbor
Cytisus x praecox Vårgyvel
Daphne mezereum Peberbusk
Exochorda racemosa Perlebusk
Forsythia Forsytia
Hammamelis Troldnød
Kerria japonica Ranunkelbusk
Mahonia aquifolium Mahonia
Magnolia Magnolia
Parrotia persica Papegøjebusk
Pieris japonica Pieris
Ribes sanguineum Blodribs
Salix Pil
Skimmia japonica Skimmia
Syringa vulgaris Syrener
Viburnum farreri Kejserbusk

Det gælder for de tidligtblomstrende prydbuske, at de knopper, som blomstrer, er dannet det foregående år.

Beskærer man derfor sine tidligtblomstrende prydbuske, før de blomstrer om foråret, vil man ikke opleve nogen blomstring før det efterfølgende år.

Af praktiske hensyn
Den ene årsag til at beskære havens buske henligger til de praktiske hensyn. Enten har man plantet for tæt, eller også har planterne vokset sig for store og fyldige. Måske er det ikke længere praktisk er muligt at se blomsterne, da busken nærmest er vokset helt ind i himlen.

Denne beskæringstype går ud på at reducere størrelsen af busken i højden og/eller i bredden.

Følg disse tre trin:

  1. Kig på basis af planten og udvælg et antal grene, som udgør ca. 1/3 af buskens samlede antal grene. (Er der i alt 15 grene, fjernes de 5) Vælg altid de ældste/tykkeste. Sav eller klip dem af så tæt på jordoverfladen, som muligt.
  2. Nu gælder det de sidegrene, som vokser på kryds og tværs i busken. Man kan vælge at fjerne mange for at få en ”let” busk, eller man kan vælge få, for at bevare en ”fyldig” busk. Klip sidegrenene af så tæt til hovedstammen, at der ikke efterlades en stab.
  3. Til sidst klippes endeskuddene tilbage for at reducere længden. Man kan vælge at klippe fra ca. 20-50 cm af, men det afhænger af, hvor kraftig en tilvækst planten har. Klip tilbage til et sted, hvor der er brudt en ny sidegren ud.

Som foryngelse af busken
Den anden årsag til beskæring af prydbuske er for at gøre busken yngre. De fleste buske bliver med alderen noget grove at se på. De kan godt blive bare forneden, hvor lyset ikke længere kommer ned, og derfor ikke giver planten evnen til at danne blade. Blomstringen på gamle prydbuske er også ofte mindre både i mængde og i de enkelte blomster. Man kan også opleve at buskene næsten ingen tilvækst har, at den synes helt træt. Det kan man ændre på, hvis man beskære den voldsomt.

Den hårde metode
Klip hele busken ned, så der kun efterlades 5-10 cm af plantens grene. Denne metode går ud over blomstringen hos de tidligtblomstrende prydbuske, da blomsterne jo klippes helt af og først dannes i løbet af sommeren, for derefter at blomstre det efterfølgende forår. Metoden skal gennemføres, før planterne springer ud med blomster og blade.

Den nænsomme motode
Klip halvdelen af buskens grene af ved jordoverfladen. Klip de ældste grene af og lad de yngste og tyndeste grene være tilbage. Metoden kan gentages hvert år indtil man har en friskere og mere villigt blomstrende busk i sin have.

Tips!
Når man vælger at beskære sine tidligtblomstrende buske, kan man lige så godt udnytte deres blomster andetsteds. Klip endeskuddene af i passende længde og fremdriv de skønne blomster i en vase med vand.

Stiller man grenene koldt i en spand vand, vil man kunne forny sine vaser flere gange gennem vinteren. Kombinér evt. de blomstrende grene med stedsegrønne grene eller med fordrevne grene fra birketræet, lærketræet eller andre træer, som springer ud i det tidlige forår.

Rigtig god fornøjelse!

Af Marianne Bachmann Andersen