fbpx

haekklip

De mest almindelige hække, der er plantet i Danmark er ligusterhække og bøgehække. Ligusterhække, der er grønne hele året rundt og som er klippede i høje eller mindre høje hække og i tynde eller tykke hække. Bøgehækkene, som springer grønne ud hvert år i april måned for, hvert efterår at visne og stå med brune, visne blade hele vinteren.

Fælles for dem begge er, at de skal klippes.

Tidspunktet for klipningen

En gammel huskeregel siger, at hækkene skal klippes til Sankt Hans. Den regel behøver man ikke at overholde. De fleste planter gror fra forårets måneder, og vil omkring 1. juli stoppe med at vokse videre. Det er på den baggrund, at hækkene så kan klippes. På samme tidspunkt klækkes mange fugleæg i reder, som fuglene har bygget i hækkene. Klipper man omkring 1. juli vil man forstyrre ungerne i rederne, men venter man bare 1 -2 uger, vil ungerne være fløjet, og så kan man roligt klippe hækken.
Bøgehække kan man med fordel vente med at klippe til omkring 1. august, for de vokser som regel en lille smule om sommeren – så slipper man jo for at klippe to gange!

Værktøj

“Gammeldags” ikke motoriseret hækkesaks er jo tilstrækkelig til de fleste hække, men har man mange meter af høje hække, er det nu rart med en elektrisk klipper. De findes i mange versioner og til batteri eller med ledning. Pris og størrelse, samt kvalitet hænger ofte sammen, så det er jo op til hver enkel, hvad der er tilstrækkeligt for at udføre jobbet. Vedligeholdelse af klipperedskabet er vigtigt og sikkerheden omkring klipningen er meget vigtig. Nogle af de hyppigste skadestuehenvendelser fra havefolket sker efter ulykker med hækkeklippere.

Justering af hækkens højde og bredde

Når man klipper hækken hvert år, er det vigtigt at klippe ind til det samme niveau, som året før. Er man ikke barsk nok, vil hækken vokse og blive både bredere og højere. Klip hækken, så den er lidt bredere i bunden end i toppen – det giver den bedste indstråling fra solen og bevarer alle bladene fuldt grønne.

Ønsker man at reducere hækkens højde eller bredde, kan man gøre det, når hækken er i hvile. Dvs. efter vækstsæsonen og inden den nye starter. Et godt vinterprojekt, hvor man rigtig kan se strukturen i grenene, og uden for havesæsonen har man god tid til at få den ønskede størrelse. Brug gerne fast udspændte snore, så hækken bliver lige og flot.

Af Marianne Bachmann Andersen